Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

tel. +48 517 870 451    |    e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

Macierz Kraljica

  /  Macierz Kraljica

Macierz Kraljica

You are here:
< Back

To narzędzie analityczne wykorzystywane przy budowie strategii zakupowych.
Model ten został opracowany przez dr Petera Kraljicia w 1983 r. Do dziś Macierz Kraljica uważana jest za podstawowe narzędzie kategoryzacji wydatków w organizacjach. Dr Peter Kraljic zaproponował swój sposób na podział kategorii (produktów/dostawców) zakupowych wg kryteriów wartości wydatków oraz ryzyka dostaw (zakłada on analizę finansowego aspektu zakupów oraz ryzyka dostaw rozumianego jako ryzyko zmiany oraz współpracy zwłaszcza w odniesieniu do nowych dostawców). Na podstawie dwóch wymiarów: wpływ danego produktu na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz ryzyko związane z dostawami, wyodrębnione zostały CZTERY główne grupy produktów. Model ten może stanowić podstawę dla określenia relacji, które powinny nas łączyć z danym dostawcą. Do zasadniczych cech, które mają wpływ na ocenę ryzyka związanego z dostawami jest precyzyjne określenie liczby dostawców, którzy spełniają wymagania stawiane im odnośnie danego produktu, a także określenie poziomu ryzyka związanego z rezygnacją dostawcy ze współpracy odnośnie wybranego produktu. Na ocenę wpływu danego produktu na wynik finansowy przedsiębiorstwa wpływają natomiast obroty osiągane na danym produkcie, potencjał redukcji kosztów, a także procentowy udział kupowanego produktu na tworzenie wartości dodanej.

Analiza powyższych czynników umożliwiła wyselekcjonowanie czterech najważniejszych grup produktów:

  1. produktów standardowych,
  2. wąskich gardeł,
  3. produktów „dźwigni”,
  4. produktów strategicznych.

Każda z wymienionych grup charakteryzuje się odmiennym sposobem budowania relacji z dostawcami, a co za tym idzie należy zastosować całkiem inne metody sourcingowe oraz narzędzia w celu uzyskania optymalnych rezultatów. W zależności od tego, w której grupie znajduje się dany produkt/usługa powinniśmy przyjąć odpowiednie podejście względem dostawcy tego produktu/usługi.

Korzystanie z macierzy Kraljica w zarządzaniu relacjami z dostawcami ma wiele zalet, przede wszystkim pozwala zredukować koszty, a także zoptymalizować strategie sourcingowe odnośnie poszczególnych kategorii produktowych. Macierz pozwala przejrzyście sklasyfikować dostawców, a wypracowane narzędzia w poszczególnych grupach produktowych są dla pracowników działów zakupów cennymi wskazówkami.

Wyróżnione wpisy

Jak zakupy powinny ograniczać ryzyka w łańcuchach dostaw? CSR w umowach z dostawcami

W prezentacji omówiono zasadność i sposoby wykorzystania klauzul CSR przy zawieraniu umów z dostawcami, jako narzędzie zarządzania ryzykiem w organizacji.

Autor: Pawel Skorupski, EcoVadis
Mechanizmy minimalizacji ryzyka w zakupach, źródłem „niewidzialnych” oszczędności

Brak umiejętności przewidywania ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego oraz niestosowanie odpowiednich narzędzi minimalizujących ryzyko to jedne z najważniejszych problemów branży zakupowej. Jakie kroki podjąć by „spać spokojnie(j)”?

Autor: Agata Kulikowska, TAURON
Wdrożenie systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska. Z czym to się je?

Prezentacja omawia proces wdrożenia systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska – od przygotowania do wdrożenia i jego efektów z dwóch perspektyw: działu zakupów i zespołu wdrożeniowego.

Autorzy: Jarosław Pazdro, Credit Agricole Bank Polska i Damian Czernik, NextBuy

Zarejestruj się

Resetuj hasło