Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

Warsztaty zakupowe

  /  Warsztaty zakupowe

Category management

Jaką wartość dla Twojej firmy generuje kategorią którą zarządzasz? Jaki masz pomysł na swoją kategorie? Dla kogo pracujesz? Kto pierwszy zorientuje się, jeśli odejdziesz z firmy? W jaki sposób mierzysz wartość jaką realizujesz dla firmy? Dowiedz się jak efektywnie zarządzać kategorią zakupową

ESG

E– Środowiskowe, S- Społeczne, G- Ład Korporacyjny aspekty prowadzenia biznesu to ostatnio gorący temat. Ciągle słyszymy o nowych regulacjach prawnych nakładających na firmy obowiązki raportowania zrównoważonego rozwoju: CSRD, Taksonomia, SFRD, dyrektywa o należytej staranności. Nowe regulacje wprowadza nie tylko Unia Europejska, pojawiają się na wszystkich kontynentach.

Innowacje w zakupach

Każda firma chce być innowacyjna, a jej konkurencyjność na rynku realnie wpływa na kondycję finansową. Każda firma zakłada, że jest skupiona na kliencie i jego satysfakcji, ale czy rzeczywiście tak jest? Warsztat ma za zadanie wyposażyć użytkowników w założenia metodyki Design Thinking, by wspólnie z grupą warsztatową wypracować proces zarządzania innowacją, nad którym będą mogli prowadzić dalsze prace w miejscu pracy.

Kwalifikacja i ocena dostawców

Jak wyszukać najlepszych dostawców? Jak wybrać najlepszych dostawców do współpracy w kategorii direct? Podczas szkolenie przedstawimy metody wyszukiwania dostawców, tworzenia baz dostawców oraz ich optymalizacji. Celem szkolenie jest poznanie metod oceny i kwalifikacji dostawców w kategorii direct. Konstrukcja arkuszy oceny dostawców oraz najważniejszej dokumentacji zakupowej, która pomoże nam w lepszej kwalifikacji kontrahentów. Krok po kroku – od wyszukania do końcowej oceny potencjalnych dostawców.

Negocjacje zakupowe

Przygotuj się do negocjacji dzięki dokładnej analizie wartości i modelowi biznesowemu dostawcy. Zastosuj taktyki negocjacyjne z pozycji słabej, jak techniki perswazyjne i modulację głosu, aby osiągnąć swoje cele. Odmaluj ból adwersarza, wykorzystując techniki kadrowania i lustro oraz heurystykę poznawczą.

Proces zakupowy krok po kroku

Warsztaty dotyczące postępowania zakupowego: kupiec w procesie zakupowym, plan działania w przetargach, analiza interesariuszy, harmonogram i forma zapytania, dokumenty zapytania ofertowego, porównywanie ofert i interakcje z dostawcami oraz rola spotkań w XXI w. 1. Kim jest kupiec w postępowaniu zakupowym 2. Plan działania, a skala postępowania przetargowego 3. Analiza interesariuszy a. Kim jest interesariusz (wewnętrzny, zewnętrzny) i dlaczego warto o nim myśleć? b. Wywiady z interesariuszami c. Metody analizy interesariuszy 4. Określenie harmonogramu i forma zapytania 5. Dokumenty zapytania ofertowego a. Dane i wiedza o przedmiocie przetargu– specyfikacje techniczne i funkcjonalne, historyczne dane zakupowe b. Lista zweryfikowanych oferentów c. Formularz zapytania ofertowego i jego kluczowe elementy d. List przewodni 6. Porównywanie ofert i interakcje z dostawcami a. Spotkanie wyjaśniające zawartość ofert b. Spotkania negocjacyjne – tury – Matryca Kraljica – BATNA – TCO – Informacja zwrotna – Negocjacje umowy zakupowej 7. Czy spotkania są nam w ogóle potrzebne w XXI w. ?

Strategia zakupowa

Dział zakupów, aby stać się Partnerem Biznesowym powinien wykształcić wiedzę ekspercką, dzięki której będzie w stanie doradzać organizacji i chronić ją przed niekorzystnymi decyzjami.  W tym celu niezbędna jest znajomość technik i myślenie strategiczne, których wykorzystywanie pozwoli zarządzić zakupami w sposób optymalny dla organizacji. Strategia zakupowa jest nie tylko ujęciem długoterminowym, określającym sposoby pozyskania, możliwe ryzyka i alternatywne rozwiązania dla danej kategorii; przede wszystkim jest doskonałym kanałem komunikacji z interesariuszami w firmie, pomagającym zarządzić ich oczekiwaniami, wspomóc proces podejmowania decyzji oraz budowanie wizerunku działu zakupów jako doradcy biznesu.

Celem warsztatu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do tworzenia strategii zakupowej w swoich organizacjach. Ocena obecnej strategii / stanu kategorii – określeniu punktu wyjścia do przygotowania strategii Badanie potrzeb partnerów biznesowych wewnątrz naszej organizacji . Badanie rynku dostawców – w ramach tego etapu przygotujemy i przedstawimy optymalne podejście pozwalające na wybór najlepszych dostawców w kontekście potrzeb biznesowych Analiza i wybór wariantów strategii. Plan działania, mierzalne cele i kamienie milowe. Budowanie operacyjnych scenariuszy działań mających na celu skuteczne wdrożenie zbudowanej przez nas strategii.

Umowy na wdrożenie systemów IT: najlepsze praktyki tworzenia i negocjowania

 • Wprowadzenie do umów IT
 • Agile vs Waterfall – czyli o nowym podejściu do umów IT.
 • O czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami.
 • Definicje w umowach wdrożeniowych: ich rola i znaczenie
 • Przedmiot umowy oraz jego realizacja.
 • Jak prawidłowo opisać przedmiotu umowy.
 • Procedura kontroli zmian umowy.
 • Personel dostawcy w umowach IT.
 • Współdziałanie stron w projektach IT, jego znaczenie prawne oraz sposób ujęcia w umowie.
 • Kary umowne w projektach IT
 • Odpowiedzialność w umowach IT
 • Modele rozliczeń w umowach IT (fixed price, time & material, time & material CAPed, CTC, modele premiowe).
 • Procedury odbiorowe w umowach IT.
 • Transfer praw autorskich (licencja, nabycie praw, współwłasność w majątkowym prawie autorskim)
 • Dokumentacja projektu IT.
 • Kod źródłowy.
 • Exit Plan – czy jak zakończyć projekt IT.

Zakupy systemów IT w metodykach zwinnych

 • Lean Procurement & Agile Contracting – krótkie wprowadzenie.
 • Co należy ustalić jeszcze przez przystąpieniem do pisania RFI / RFP.
 • Co powinno zawierać zapytanie rynkowe (RFI / RFP) na potrzeby projektów / usług dostarczanych w metodykach zwinnych?
 • Mity projektów Agile – czyli jak weryfikować „zwinność” dostawcy IT?
 • Kryteria oceny dostawcy IT na etapie postępowania zakupowego.
 • Kryteria ewaluacyjne dostawcy IT na etapie współpracy z Klientem.
 • Incepcja – czym jest, jakie jest jej cel i jak ją zapisać w umowie?
 • Dokumenty wzorcowe dla postępowania zakupowego: RFP / wzór oferty / kryteria ocen oferty / kryteria ocen dostawcy / zestawy pytań do dostawców
 • Jak weryfikować kompetencje dostawców jeszcze na etapie postępowania zakupowego.
 • Modele rozliczeń dla projektów / usług dostarczanych w metodykach zwinnych.
 • Modele premiowe dla projektów / usług dostarczanych w metodykach zwinnych.
 • Kluczowe postanowienia umowy.

Zarejestruj się

Resetuj hasło