Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

tel. +48 517 870 451    |    e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

SIX SIGMA

  /  SIX SIGMA

SIX SIGMA

You are here:
< Back

Metoda ta opiera się na pozyskiwaniu jak największej liczby danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Zarządzanie jakością odbywa się na zasadzie wychwytywania wad produktów, nieprawidłowego przebiegu procesu, które nie spełniają oczekiwań klienta i obniżają jakość produktu. Wprowadzenie tej metody wiąże się z ograniczeniem liczby usterek i błędów, które całkowicie zmienią organizację, stawiając przede wszystkim na jakość wytwarzanych produktów.

Six Sigma można określić jako pięciostopniowy proces osiągania celu:

  1. Definiowanie – etap poznawania i opisywania procesu, wskazanie jego słabych stron. Wskazanie celu, który chcemy osiągnąć.
  2. Pomiar – najważniejsza faza! Sposób na obiektywne i szczegółowe poznanie prawdy odnośnie jakości procesu. Wyniki są jasno przedstawione i przeanalizowane w celu wydobycia z nich najważniejszych informacji.
  3. Analiza – analiza danych zebranych na etapie pomiaru w poszukiwaniu wiedzy o procesie.
  4. Udoskonalanie – obniżenie poziomu występowania defektów w procesie w celu osiągnięcia wyższego poziomu jakości.
  5. Kontrola – po wprowadzeniu nowych procesów i udoskonaleń, stały monitoring kontrolujący poziom jakości.

Plusy wprowadzenia powyższej metody w firmie: poprawa jakości wytwarzanych produktów i usług, wzrost satysfakcji klienta, większe zaangażowanie pracowników, szybkie i sprawne wprowadzanie zmian, wygenerowanie oszczędności.

Wyróżnione wpisy

Jak zakupy powinny ograniczać ryzyka w łańcuchach dostaw? CSR w umowach z dostawcami

W prezentacji omówiono zasadność i sposoby wykorzystania klauzul CSR przy zawieraniu umów z dostawcami, jako narzędzie zarządzania ryzykiem w organizacji.

Autor: Pawel Skorupski, EcoVadis
Mechanizmy minimalizacji ryzyka w zakupach, źródłem „niewidzialnych” oszczędności

Brak umiejętności przewidywania ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego oraz niestosowanie odpowiednich narzędzi minimalizujących ryzyko to jedne z najważniejszych problemów branży zakupowej. Jakie kroki podjąć by „spać spokojnie(j)”?

Autor: Agata Kulikowska, TAURON
Wdrożenie systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska. Z czym to się je?

Prezentacja omawia proces wdrożenia systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska – od przygotowania do wdrożenia i jego efektów z dwóch perspektyw: działu zakupów i zespołu wdrożeniowego.

Autorzy: Jarosław Pazdro, Credit Agricole Bank Polska i Damian Czernik, NextBuy

Zarejestruj się

Resetuj hasło