Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

tel. +48 517 870 451    |    e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

Wartość firmy (goodwill)

  /  Wartość firmy (goodwill)

Wartość firmy (goodwill)

You are here:
< Back

W rachunkowości wartość firmy jest to termin określający tą część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto.

Wartość firmy powstaje jedynie w przypadku przejęć i jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jej wielkość równa się różnicy pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto (z reguły wartością rynkową lub ustaloną przez rzeczoznawcę).

Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. Z reguły jest prezentowana w oddzielnej linii. Wartość firmy powstaje więc, gdy cena zakupu przedsiębiorstwa jest wyższa od wartości jego aktywów netto (sumy aktywów pomniejszonej o zobowiązania). Powstawanie tej wielkości wynika z faktu, że z reguły firma jako całość posiada dla kupującego większą wartość niż suma jej części składowych. Można wyróżnić kilka przyczyn takiej sytuacji:

Oprócz zawartych w bilansie składników aktywów i pasywów, firma posiada wiele wartości niematerialnych, które nie są tam wykazywane, takich jak:

  • Know-how
  • Reputacja firmy
  • Ustalone procesy biznesowe
  • Listy klientów
  • Kontrakty
  • Projekty produktów
  • Dostęp do rynków

Wyróżnione wpisy

Jak zakupy powinny ograniczać ryzyka w łańcuchach dostaw? CSR w umowach z dostawcami

W prezentacji omówiono zasadność i sposoby wykorzystania klauzul CSR przy zawieraniu umów z dostawcami, jako narzędzie zarządzania ryzykiem w organizacji.

Autor: Pawel Skorupski, EcoVadis
Mechanizmy minimalizacji ryzyka w zakupach, źródłem „niewidzialnych” oszczędności

Brak umiejętności przewidywania ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego oraz niestosowanie odpowiednich narzędzi minimalizujących ryzyko to jedne z najważniejszych problemów branży zakupowej. Jakie kroki podjąć by „spać spokojnie(j)”?

Autor: Agata Kulikowska, TAURON
Wdrożenie systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska. Z czym to się je?

Prezentacja omawia proces wdrożenia systemu zakupowego w Credit Agricole Bank Polska – od przygotowania do wdrożenia i jego efektów z dwóch perspektyw: działu zakupów i zespołu wdrożeniowego.

Autorzy: Jarosław Pazdro, Credit Agricole Bank Polska i Damian Czernik, NextBuy

Zarejestruj się

Resetuj hasło