Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

6 trendów kształtujących branżę zakupową w nadchodzących latach

Wydarzenia takie jak konferencje zakupowe PROCON, pozwalają zestawić ze sobą najciekawsze i najbardziej interesujące poglądy oraz opinie praktyków zakupowych.

1. Postępująca automatyzacja i cyfryzacja zakupów

Skracanie się cyklu życia produktów co raz częściej wymusza automatyzację procesów zakupowych. Uproszczenie wybranych, np. powtarzalnych zadań, w praktyce pozwala na obsługę bardziej kompleksowych ofert dostawców oraz efektywne zarządzanie kategoriami. Automatyzacja dotyczy już nie tylko modelu P2P (procure-to-pay) w oparciu o oprogramowanie e-procurement, ale rozszerzają ją rozwiązania oparte o wykorzystanie maszyn vendingowych i inteligentnych magazynów oraz rosnącej mobilności procesów produkcyjnych (druk 3D).

2. Pogłębiona współpraca z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami nieustannie zyskuje na znaczeniu. Silne, długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu – przynoszą dużo większe korzyści w obrębie łańcucha dostaw, niż konkurencja.  

Zrównoważony rozwój – etyka i transparentność w zakupach

Już podczas marcowej konferencji PROCON Indirect Forum 2017, prof. dr Arjan van Weele, współczesna legenda branży zakupowej, wielokrotnie poruszał kwestię partnerskiej kooperacji z dostawcami jako jednej z fundamentalnych ról działu zakupów.

– W zakupach chodzi o integralność, etykę, na wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec dostawców, tworząc wizerunek partnera godnego współpracy. Tylko wtedy dostawcy zrobią wszystko by pokazać się z jak najlepszej strony we wspólnej relacji – mówił prof. Arjan van Weele.

Innowacje a dostawcy

Innowacje nie od dzisiaj są inicjatywą pozwalającą zyskać przewagę konkurencyjną całej organizacji. Zalety wdrażania innowacji zaczynają się od redukcji kosztów, a kończą na przełomowych produktach dla klientów. Dział zakupów, kooperujący bezpośrednio z dostawcą, staje się głównym agentem napędzającym innowacyjność w przedsiębiorstwie.

– (…) Ważną dźwignią do osiągnięcia wyższej opłacalności jest wymaganie od dostawców wprowadzania najciekawszych innowacji do organizacji – zalecał prof. van Weele.

SRM i sourcing

Podstawą działalności działów zakupów staje się wykorzystanie modeli Supplier Relationship Management. Dane i wiedza przechowywane w rozwiązaniach informatycznych, w połączeniu z odpowiednio nakreślonymi ramami współpracy okazują się nieocenione przy sourcingu i wyborze właściwych (i najlepszych) dostawców.

– Model SRM pozwala na pewną systematykę korzyści, które przynosi ze sobą współpraca z dostawcami. (…) Jeżeli [model SRM] określimy sobie w kontekście długofalowego planu, popatrzymy na zakres współpracy szeroko: na łańcuch dystrybucji, poszczególne koszty, firmy, z którymi współpracujemy – czyli określimy sobie szereg elementów, które mogą być wkomponowane w taki model – to wówczas pojawiają nam się korzyści – mówi Magdalena Wojtowicz, VP Supply Chain Management z firmy Kalmar.

3. Agility w zakupach

Jako wynik stosowania najnowszych osiągnięć technologicznych, systemów e-procurement, sztucznej inteligencji oraz rozwoju i pogłębiania się relacji między dostawcami, klientami wewnętrznymi, a także zewnętrznymi organizacji – firmy osiągają nowy poziom w zakresie sprawności, szybkości i efektywności procesów zakupowych.

4. Wzrost znaczenia zakupów pośrednich

Zwiększenie roli działu zakupów jako wewnętrznego partnera biznesowego każdej organizacji pozwala na wyrwanie kategorii nieprodukcyjnych z pozycji, w której główną rolą kupców indirect była redukcja kosztów.

– Dzisiaj funkcja działów zakupów jest w wielu organizacjach ograniczana do redukcji kosztów. Jednak w przyszłości będziemy patrzeć na działy zakupów raczej jak na departamenty, które kreują wartość dodaną. Działy, które wewnętrznie i zewnętrznie napędzają współpracę z dostawcami – mówi Andreas Pohle, Partner Zarządzający w a. m. consult

5. Big Data i risk management

Big Data (lub Smart Data) otwiera kolejne możliwości w procesach podejmowania decyzji z zakresu zakupów czy zarządzania ryzykiem.

– Oprogramowanie umożliwia nam analizę nie tylko danych pochodzących z historii współpracy z dostawcą, ale danych z wywiadowni gospodarczych, dane analizy ryzyka związanego z dostawcami. Połączenie tych wszystkich źródeł (…) spowoduje, że firmy będą wiedzieć więcej na temat swoich dostawców – zapewnia Mateusz Borowiecki, Dyrektor Zarządzający w OptiBuy.

6. Rola człowieka

Globalizacja oraz powyższe punkty tworzą wiele zagrożeń i wyzwań dla samej roli człowieka w organizacji. Jednak, podobnie jak w innych gałęziach gospodarki, rozwiązania ułatwiające codzienną pracę, pozwolą kupcom skoncentrować się na działaniach i myśleniu strategicznym. Umożliwią powstawanie długoterminowych aliansów z dostawcami i tworzenie planów na przyszłość, pozostawiając rutynowe działania maszynom. Rozwiązania IT, jak i same procesy zakupowe tworzone i określane są przez ludzi. Postępująca automatyzacja będzie wymagała od pracowników rozwoju nowych kompetencji – trafnym podsumowaniem nadchodzących zmian są słowa jednego z Gości Specjalnych konferencji PROCON/POLZAK 2017 – Shahriara Tabrizi, Chief Procurement Officer w Sivantos:

– Już nie można mówić o osobach zajmujących się zakupami. Ten termin zostanie zastąpiony przez pojęcie menedżer wartości (value manager) czy po prostu organizacja wartości (value organization).
Porównanie reaktywnej (dotychczasowej) i proaktywnej (nowoczesnej) formy zakupów (tabela)

Zarejestruj się

Resetuj hasło