Przeszukaj
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Wyszukaj w tytułach
Wyszukaj w treści
Search in posts
Search in pages
Szukaj w kategoriach:
Procesy i narzędzia
SRM
Team Management
Webinary
Wyróżnione
Zakupy direct
Zakupy indirect
Zarządzanie

e-mail: info@myprocon.pl

Image Alt

19 sposobów na ocenę dostawcy w biznesie odpowiedzialnym społecznie (CSR)

Autorzy: OptiBuy

Jeszcze niedawno koncepcja CSR, tj. społecznej odpowiedzialności biznesu, kojarzyła się przede wszystkim z akcjami i zbiórkami charytatywnymi czy wolontariatem. Współczesne przedsiębiorstwa przestały jednak traktować to zagadnienie wyłącznie jako sposób budowania „dobrego PRu”.

CSR – współczesne wyzwanie dla firm?

W dobie Internetu i social media, każda „wpadka” może być brzemienna w skutkach. –Implementacja idei odpowiedzialności społecznej zaczyna wynikać już nie z jej subiektywnej „opłacalności” dla polityki firmy, a ze zmian społecznych, prawnych i gospodarczych. Przewidują one konsekwencje niesubordynacji, zmuszają do inkorporowania bardziej wnikliwej procedury zarządzania zmianą, kompilacji i spójnej współpracy obowiązujących w społeczności reguł (w aspekcie kulturowym, religijnym czy ekologicznym) z przyjętymi zasadami funkcjonowania firmy. Etyka i zrównoważony rozwój coraz częściej stanowią główny fundament tworzenia strategii biznesowych. Cykl życia produktu musi odpowiadać społecznym standardom w zgodzie obowiązującymi normami – tymi mniej lub bardziej oficjalnymi, a cały proces zaczyna się już u dostawcy komponentów/surowców.

Więcej na temat idei CSR i jego znaczenia na funkcjonowanie firmy czy procesu zakupów, wraz z przykładami jego wdrożenia, znajdziecie w poprzednim artykule – LINK.

Odpowiedzialność społeczna biznesu zyskuje na znaczeniu

Wzrost znaczenia działalności CSR w całym łańcuchu dostaw wynika również z rosnącej, coraz częściej strategicznej roli zakupów w przedsiębiorstwie. Mimo, iż to działy zakupów są pierwszym ogniwem- „strażnikiem” łączącym zewnętrznych kontrahentów z firmą, znacząca ich część nie angażuje się jeszcze wystarczająco w budowanie spójnego wizerunku organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Pomimo, że – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – zrównoważona konsumpcja i produkcja powinna obejmować i traktować równorzędnie trzy filary, czyli gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, najważniejszymi aspektami branymi pod uwagę są wciąż kwestie gospodarcze. Praktycy i eksperci zakupowi, stanowiący grupę uczestników specjalistycznych warsztatów prowadzonych przez Agnieszkę Roszczyk (Roche Polska) w ramach programu PROCON Professionals, podjęli się wyszczególnienia kryteriów oceny dostawców i opracowali listę pytań, w celu ułatwienia procesu ewaluacji potencjalnego kontrahenta pod kątem CSR.

19 kryteriów oceny dostawcy pod kątem CSR

Poniżej prezentujemy listę 19 elementów, o które warto zapytać przyszłego dostawcę by upewnić się, że jego standardy etyczne i wartości nie odbiegają od tych prezentowanych przez własną organizację (w oparciu o kategorie: Eventy, Flota, Monitoring, Praca tymczasowa/outsourcing, Odpady/nieczystości/utylizacja):

 1. Struktura organizacyjna, w tym powiązania/relacje/odpowiedzialności
 2. Sposoby i warunki zatrudnienia
 3. Ilość pracowników
 4. Forma i warunki współpracy z podwykonawcami
 5. Zakres prac wykonywany przez podwykonawców
 6. Referencje z ostatnich 12 miesięcy lub stała współpraca z daną firmą (kontakt i telefon)
 7. Wykorzystywane narzędzia informatyczne
 8. Dostępny i wykorzystywany sprzęt techniczny (zaplecze techniczne)
 9. Lista partnerów (obiektów, hoteli, „influencerów”)
 10. „Financial self information” (raport z wywiadowni gospodarczej)
 11. Płynność finansowa (Czy dostawca korzysta z narzędzi typu factoring?)
 12. Polisa OC od prowadzonej działalności oraz odszkodowawcza od wypadków
 13. „Formularz bezpieczeństwa obiektu”, np. ppoż, pierwsza pomoc, catering (Czy dostawca sprawdza takie rzeczy?)
 14. Certyfikaty i nagrody branżowe (w zależności od prestiżu/trybu postępowania konkursowego)
 15. Struktura kosztów, otwarte księgi (Czy dostawca się na to zgadza?)
 16. „Kickback/bonus retro” (Czy dostawca osiąga korzyści dodatkowe, np: z hoteli?)
 17. Utylizacja odpadów, np. po targach, imprezach plenerowych, planach produkcyjnych itp. (Jak dostawca radzi sobie z odpadami?)
 18. Ekologia (Czy do produkcji są wykorzystane materiały przyjazne środowisku?)
 19. Rozwiązania CSR (Czy dostawca prowadzi / proponuje rozwiązania w obszarze CSR, np. ze wsparciem niepełnosprawnych?)

Podstawą wzajemnie owocnej współpracy bez wątpienia pozostaje transparentność wszystkich działań firmy, nawet tych z pozoru nieistotnych dla podpisywanego kontraktu czy zakresu współdziałania. Bez otwartej komunikacji i chęci współpracy, każda lista pytań może pozostać bez odpowiedzi, rodząc jeszcze więcej wątpliwości.

Zarejestruj się

Resetuj hasło